Polish English

Remonty,budowa i utrzymanie dróg

Ponadto:

• montujemy urządzenia
bezpieczeństwa ruchu:
bariery energochłonne,
bariery łańcuchowe, bariery rurowe,
słupki zabezpieczające przed wjazdem,
• montujemy progi zwalniające,
• zajmujemy się organizacją ruchu
i oznakowaniem poziomym i pionowym na czas wyłączeń dróg.

Firma drogowa  

 

 

Roboty drogowe

Realizacja projektów

W ramach kontraktów przetargowych realizujemy zadania na rzecz gmin, powiatów, miast oraz zarządów dróg na terenie całego kraju. Jesteśmy solidnym i terminowym partnerem dla firm wykonawczych przy dużych kompleksowych zleceniach. Stale podnosimy kwalifikacje naszych pracowników, inwestujemy w nowy sprzęt i technologie, dzięki czemu możemy skutecznie realizować zadania stawiane przez zamawiających.

Usługi drogowe

 PW" REZ-DROGPOL"  zajmuje się wykonywaniem usług


z branży robót drogowych, takich jak: remonty, utrzymanie i oznakowanie dróg.

By sprawnie dojechać do celu!

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „REZ-DROGPOL” S.C. jest firmą działającą na rynku robót drogowych od 1995 roku. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie remontów, utrzymania i oznakowania dróg, z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn i technologii oraz materiałów najwyższej jakości.

W ramach oferowanych usług drogowych wykonywane są:

 • remonty cząstkowe nawierzchni dróg w technologii grysów i asfaltowych emulsji szybkorozpadowych, z zastosowaniem remonterów ciśnieniowych typu Patcher,
 • remonty cząstkowe nawierzchni dróg w technologii asfaltowych emulsji wolnorozpadowych, z wykorzystaniem nowoczesnego remontera drogowego,
 • remonty w technologii powierzchniowego utrwalenia (regeneracja, uszorstnienie i uszczelnienie nawierzchni),
 • remonty cząstkowe nawierzchni dróg masą mineralno-asfaltową,
 • usuwanie spękań i rakowin nawierzchni bitumicznych wysokowydajną, specjalistyczną  saamobieżną zalewarką,
 • modernizacje i budowy dróg dojazdowych ,osiedlowych i parkingów,
 • mechaniczna ścinka poboczy,
 • regulacja rowów przydrożnych,
 • wykonanie i konserwacja elementów odwodnienia dróg,
 • oznakowanie poziome i pionowe dróg (m.in. malowanie pasów),
 • zimowe utrzymanie dróg.

Roboty z zakresu utrzymania dróg wykonywane z wykorzystaniem innowacyjnych  i ekologicznych technologii:

 • remonty mieszanką mineralno-asfaltową z wykorzystaniem ciśnieniowego remontera typu PATCHER,
 • remonty z użyciem emulsji wolnorozpadowych za pomocą remontera Mini-Mix firmy SCHAEFER,
 • bezszwowe naprawy nawierzchni drogowych masą mineralno-asfaltową  z wykorzystaniem technologii podgrzewania remontowanego pokrowca  bitumicznego promieniowaniem podczerwonym, wykonywane także w warunkach zimowych przy pomocy maszyny SILKOT,
 • regeneracje  nawierzchni bitumicznych  dróg w technologii powierzchniowego utrwalenia specjalistycznym kombajnem drogowym,
 • montaż i naprawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe, bariery drogowe),
 • odnowa i malowanie oznakowania poziomego dróg,
 • tymczasowaj organizacja ruchu,
 • wykonywanie projektów organizacji ruchu,
 • ścinanie zawyżonych poboczy, renowacja i kopanie rowów,remonty urządzeń odwodnienia dróg oraz inne roboty związane z odnawianiem korpusu drogowego.