Polish English

Profesjonalna firma drogowa

Wykonujemy usługi drogowe na wysokim poziomie. Innowacyjna, ekologiczna i tania naprawa dróg w każdych warunkach pogodowych – tylko z nami!

Zaplecze technologiczne

 

Nasza baza sprzętowa (tj. maszyny i urządzenia projektowane indywidualnie, w zależności od charakteru specyfiki naszych robót), doświadczona i wyszkolona kadra oraz najwyższej jakości materiały gwarantują trwałość wykonanych prac. Stosowane przez nas technologie znacznie ograniczają dalszą degradację nawierzchni bitumicznych i pasa drogowego, stanowiąc tani i trwały sposób zabezpieczenia dróg, przedłużając ich czas eksploatacji. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Przyczepa ciągnikowa Silkot 70-80

Jest przeznaczona do naprawy ubytków i innych uszkodzeń powierzchni dróg asfaltowych. Urządzenie to wykorzystuje specyficzną technologię podgrzewania destruktu asfaltowego lub masy mineralno-asfaltowej.

Opis maszyny:

Najważniejszą częścią maszyny jest ogrzewany zbiornik o pojemności 1,1m na destrukt  asfaltowy lub masę mineralno-asfaltową i tylny wychylany panel grzewczy. Następnymi grupami konstrukcyjnymi są podwozie dwuosiowe z podnoszącą się rampą najazdową do walca wibracyjnego, instalacja gazowa i elektryczna.

Maszyna na podwoziu samochodu ciężarowego Silkot 10

Technologia zgodna z maszyną Silkot 70-80. Jako środek komunikacyjny jest użyty lekki samochód ciężarowy, na którym jest zamocowane całe urządzenie technologiczne. Maszynę Silkot 10 można dodatkowo wyposażyć w ramię hydrauliczne i chwytak, służący do ładowania złomu asfaltowego do zbiornika i manipulacji z walcem wibracyjnym.

Zalety technologii:

 • wykorzystanie złomu asfaltowego lub masy mineralno-asfaltowej,
 • możliwość pracy  w okresie zimowym w ujemnych temperaturach,
 • prosta obsługa maszyny i szybkie wykonywanie naprawy uszkodzonego miejsca,
 • przeprowadzona naprawa jest tańsza w porównaniu z innymi metodami,
 • długi okres użytkowania naprawionej powierzchni (3-5 lat).

 Zalety oferowanych technologii:

 • niższy koszt wykonywania remontów nawierzchni dróg,
 • dokładne wnikanie materiału do spękań nawierzchni,
 • przedłużanie żywotności nawierzchni,
 • krótki czas realizacji robót minimalizujący uciążliwości związane z zajęciem pasa drogowego.

 Ekonomia:

 • znaczne oszczędności wskutek wyeliminowania nadmiernego zużycia energii i surowców.

 Ekologia:

 • emulsje asfaltowe powodują wyeliminowanie z technologii drogowych rozpuszczalników i związków węglowodorowych, szkodliwych dla środowiska,
 • stosowanie technologie ograniczają do minimum powstawanie odpadów.